GİRİŞ

Ormanların hızla yok olmaya başladığı günümüzde, masif ağaç malzeme kullanımından olabildiğince kaçıp türevlerine yönelmek artık bir zorunluluk haline geldi. Dolayısıyla da ağırlıklı mobilya sektöründe kullanılan yonga levha, lif levha, kaplama, kontrplak vb. orman ürünleri gelişen teknolojinin sınırsız imkanlarıyla hayatımızın ayrılmaz bir parçası oldu.

 

Bizler de bu araştırmamızda ağaç liflerinden oluşan, gerek teknik özellikleri gerekse kullanım yerleri açısından çok sayıda üstünlüğü olan orta sert lif levha (MDF)malzemeyi inceledik.

 

MDF'nin  tanımı, tarihi gelişimi ile üretim teknolojisine,piyasa analizine kadar kapsamlı bir dosya oluşturduk. Bu dosyamızda mobilya sektöründe bir hayli popüler olan orta sert lif levha malzemesi hakkında araştırdığımız kaynaklardan ve uzman kişilerden edindiğimiz bilgileri aktarıyoruz.

 

Bu önemli araştırma dosyamızı oluşturmada bizlere yardımcı olan hocamız Doç Dr .Mustafa ALTINOK ‘a  ayrıca DİVAPAN  Çalışanlarına ve tüm yöneticilerine teşekkür ediyoruz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORTA SERT LİF LEVHA

 

1.1 MDF’nin Tanımı:Bitkisel  lif ve lif demetlerinin doğal yapışma ve keçeleşme özelliklerinden yararlanılarak veya ilave yapıştırıcı madde kullanarak oluşturulan levha taslağının kurutulması ya da preslenmesi sonucu elde edilen üründür.

                                                                                                                                                                    

MDF (Medium  densti fiber board ): Orta yoğunlukta lif levha olup, termo mekanik olarak odun ve ya diğer nikloselülozik hammaddelerden elde edilen liflerin belli bir rutubet derecesine kadar kurutulduktan sonra yaklaşık %9-11 oranında termostting karakterli bir yapıştırıcı ile tutkallanarak sıcaklık ve basınç altında preslenmesiyle oluşan levhalardır.

 

1.2 Orta Sert Lif Levhanın Tarihçesi: Dünyada ilk kez 1965 yılında bir fabrika kurulmuştur.lif levhalar 1973 yılından itibaren Avrupa ülkelerinde üretilmeye başlamıştır. Ülkemizde ise ilk lif levha fabrikası ÇAMSAN Ağaç sanayii tarafından 1985 yılında Orduda kurulmuştur.1990'lı yıllarda hem Türkiye de hem de diğer ülkelerde fabrika sayıları ve üretim hızı da artış göstermiştir.

 

1.3  Orta Sert Lif Levhanın Özellikleri: MDF aslında sert lif levha ile yonga levhanın üstün özelliklerinin kombine edildiği bir levha ürünüdür.Zira, sert liflevhada olduğu gibi lifler, yonga levhada olduğu gibi tutkal kullanılmaktadır.

 

Böylece liflerin kullanılmasıyla sert lif levha gibi yüzeyleri düzgün ve yeknesak, tutkal kullanılmasıyla yonga levha gibi yapışma direnci yüksek olmaktadır. Ayrıca fiziksel ve mekaniksel özellikleri masif ağaç malzemeye yakın olduğu için pek çok kullanış yerinde masif ağaç malzemeye alternatif olarak kullanılmasına imkan sağlamaktadır.

 

   Liflerin kullanılmasıyla yüzey yoğunluğu yüksek ve nispeten az pürüzlü olmakta,bunun sonucu olarak levha yüzeylerine her çeşit lake,boya,vernik gibi sıvı yüzey işlemleri uygulanabilmektedir.

 

 MDF levhaların yüzeyleri her türlü laminat, reçine emdirilmiş kağıt,folyo ve ahşap kaplama ile kaplanabilir.

 

MDF‘nin kenarları son derece düzgün ve sıkı olup, masif çıta yapıştırılmadan lamba-zıvana açılabilmekte ve her türlü profil verilebilmektedir.

 

MDF’NİN yonga levhaya göre bir diğer üstün yanı ise eğilme direnci, elastikiyet modülü, vida ve çivi tutma gücünün daha yüksek olmasıdır.

 

1.4 Avantajları:

 

1.4.1 Her iki yüzeyinin düzgün olması(Yaş YÖNTEMLE elde edilen levhanın bir yüzeyinde elek izi vardır),

 

1.4.2 Verimin daha yüksek olması,

 

1.4.3 Çok katlı levha yapma imkanı ,

 

1.4.4.Yüksek iç yapışma direnci,

 

1.4.5 Her türlü odunsu maddenin kullanılma imkanı,

1.4.6 Levhanın kalınlık ölçülerinin daha geniş sınırlar içinde değişmesi,(1,8-60 mm)

 

1.4.7 Suyun az olduğu bölgelerde de üretim yapılabilmesi,

 

1.4.8 Taslak rutubetinin düşük olması nedeni ile presleme süresinin daha kısa olması.

 

1.5 Dezavantajları:

 

1.5.1 Yaş yöntemde olduğu gibi hidrojen bağlarının bulunmayışı,

 

1.5.2 İlave bir yapıştırıcının gerekli oluşu,

 

1.5.3 Yangın tehlikesinin daha fazla oluşu,

 

1.5.4 Hava kirliliği problemi olması,

 

1.5.5 Levhanın yüzey kalitesinin sert lif levhaya göre düşük olması,

 

1.5.6 Rutubet değişimleri sonucu daha yüksek oranda boyuna uzama,

 

1.5.7 Liflerin yoğunluğunun düşük olması nedeniyle kullanma ve depolama zorlukları.

 

1.6 Kullanım Alanları:

 

1.6.1 Dekorasyon işlerinde;

 

-Tavan kaplamaları,

-Lambri,

-Panolar,

-Ara bölmelerde

-Akustik uygulamalarda,

 

1.6.2 Mobilya yapımında;

 

-Gardırop arkaları

-Çekmece içleri,

-Çekyat altlığı ve arkalığı,

 

1.6.3 Otomotiv sektöründe;

 

-Kapı içlerinde,

-otobüs gibi araçların tavan ve yan kaplamalarında kullanılır.

 

MDF nin kullanım yerlerini aşağıda belirtilen şekilde sınıflandırarak şöyle sınıflandırabiliriz.

 

2.      İnce MDF

 

1.8-2.5 mm kalınlıklardaki bu levhalar ince kontrplağa  alternatif olarak üretilmiştir.Tipik kullanılma yerleri;çekmece altlıkları, mobilya yada kabin arkalıkları, kapı yüzeyleri, sergi paneli, üzerine delikler açılarak dekoratif paneller ve kolayca bükülebildiklerinden dolayı eğik yüzeylerin oluşturulmasında kullanılır.

 

 

3.      Kalın MDF:

 

45-60 mm kalınlıklarda üretilen bu levhaların  en büyük  kullanım yeri binalarda sütun, plaster ve kemer gibi mimari amaçlarla değerlendirilmesidir. Ayrıca, ağır döşeme ve raf, merdiven basamağı,çalışma tezgahı ve bank oturaklarıdır.

 

4.      Rutubete Dayanıklı MDF:

 

Bu tip levhalar rutubete dayanıklı tutkallarla(fenol-formaldehit vb.) üretilmiş ve ayrıca şişmeyi azaltmak için katkı maddeleri (parafin)ilave edilmiştir.kapalı yerlerde %80 bağıl neme kadar kullanılabilir. Bu levhalar, banyo ve mutfak mobilyası, döşeme, pencere, merdiven ve mimari kalıp ürünlerde kullanılır.

 

5.      Açıkta Kullanılan MDF:

 

Rutubete dayanıklı tutkallarla üretilmiş olmasının yanı sıra, bütün yüzey ve kenarları açık havaya dayanıklı olacak şekilde kaplanmış olmalıdır.Bu levhalar; yol işaretleri, reklam panoları, mağaza vitrinleri, bahçe mobilyaları, bot kabinleri açık depolama alanlarında raf ve açık havada kullanılan kapı panellerinde kullanılır.

 

6.      Yangına Dayanıklı MDF:

 

Standart MDF ler, üretimden sonra yüzeylerine alev almayı geciktiren kimyasal maddeler sürme ve ya levhaların bazı tuzlarla emprenye edilmesi suretiyle yangına karşı dayanıklı hale getirilirler. Bu levhalar, duvar ve pano kaplamaları, büro bölme sistemleri, sergi panoları, gemilerde kabin ve bölme elamanları ile binalara bitişik yapılan ekipmanlarda kullanılır.

 

7.      HAMMADDE (RAW MATERIAL)

 

MDF üretiminde hammadde olarak odun veya diğer ligno-selülozik lifli maddeler, yapıştırıcılar ve katkı maddeleri kullanılmaktadır. Kuru yöntemle elde edilen liflevhaların (MDF-Orta yoğunlukta lif levha ve HDF-Yüksek yoğunlukta liflevha) yaklaşık %80-90’ı odun veya diğer ligno-selülozik maddeler oluşturmaktadır. Liflevha üretiminde çürüksüz ve orta yoğunlukta, fazla budak ihtiva etmeyen, reçine ve tanen gibi ekstraktif madde oranı yüksek olmayan ve pH (Asidite) değeri 4-5 civarında olan her türlü ligno-selülozik odunsu materyal kullanılabilmektedir. Yongaların yumuşatıldığı pişirme kazanına pH değerleri yakın ağaç türlerinin yongaları verilmelidir. Kestane ağacı gibi pH değeri yüksek ağaç türleri pişirme süresini etkilediğinden, pH değeri düşük ağaç türleri ile birlikte pişirme kazanına verilmemelidir. Bu tür odunların yongaları ayrı olarak pişirme kazanına alınmalıdır. Yoğunluğu 0,35-0,65 gr/cm³ arsında değişen ağaç türleri MDF üretimi için uygundur.

 

MDF üretiminde lif-yonga odunu, aralama kesimlerinden elde edilen odunlar kereste endüstrisi artıkları, yakacak odunlar, soyma kaplama artık silindiri, kesme kaplama artık tahtası, soyma ve kesme artık kaplamaları, testere ve planya talaşı, çeşitli odun işleyen fabrika artıkları ve levha üretimi için gerekli lif uzunluğuna sahip bitkisel artıklar kullanılabilmektedir. Yuvarlak odunların çaplarının 6 cm ile 40 cm arasında, boylarının ise 2 m daha kısa olması aranan özelliklerdendir. Özellikle orman kaynakları yetersiz olan bölgelerde şeker kamışı, keten sapları, tahıl sapları, ayçiçeği sapları vb. yıllık bitkiler hammadde olarak kullanılmaktadır. Sunds Defibrator firması tarafından yapılan bir araştırmaya göre dünyada MDF üretimi yapan fabrikaların %7’si yıllık bitkiler kullanmaktadır.

 

Yapraklı ağaçlarda lif uzunlukları ortalama 0,8-2 mm arasında değişmektedir. Buna karşılık iğne yapraklı ağaçlarda lif uzunlukları ortalama 3-7 mm arasındadır. Lif levha endüstrisinde uzun lifli odunlar kısa lifli odunlardan daha fazla tercih edilir. Bilindiği gibi yaş yöntemle lif levha üretiminde keçeleşme özelliklerinin iyi olması nedeni ile iğne yapraklı ağaçlar tercih edilmektedir. Böylece elde edilen levhaların fiziksel ve mekanik özellikleri yüksek olmaktadır. Kuru yöntemde de iğne yapraklı ağaçlar tercih edilmesine rağmen, yapıştırıcı olarak termoset tutkallar kullanıldığından kısa lifli ağaçlar da büyük oranda üretimde değerlendirilebilmektedir.

 

Lif levha endüstrisinde odun hammaddesinin önemi büyüktür. Enerji sarfiyatını önlemek, düzgün yüzeyli yongalar elde etmek ve hammadde kayıplarını asgariye indirmek için %40 ile %60 rutubette odun kullanmak idealdir. Pratikte yongalanacak odunun rutubet değeri %80-90’ a kadar çıkabilmektedir. Odunun rutubet değeri lif doygunluğu noktasından düşük olduğu takdirde yongalama makinesinden istenilen boyut ve kalitede yonga alınamaz. Kuru odunlar yongalanırken toz miktarı artar.

 

8.      KABUK SOYMA (DEBARKINK)   

 

LDN üzerindeki rutubete sahip gövde ve dal odunları yongalanmadan önce kabuk soyma makinelerine gönderilir. Kabuk, levhanın ağırlık olarak %10’u aştığı taktirde fiziksek ve mekanik özelliklerini önemli ölçüde düşürerek levha yüzeyinin görünümünü bozmakta, tutkal sarfiyatını artırmakta, kum, taş parçaları gibi rafinör segmentlerini aşındıran maddeler içermekte ve pişirme kazanında çok önemli olan hacmi kaplayarak ısı ve buhar enerjisi israfına yol açmaktadır.

 

9.      YONGALAMA (CHIPPING)

 

Kabukları soyulan odunlar yongalanmak için yongalama makinelerine gönderilir. Çok çeşitli yongalama makineleri mevcuttur. Bunlardan tamburlu yongalama makinelerinde bıçaklar (3-8 adet) odunun yoğunluğu, rutubeti, budak vb. özellikler bağlı olarak günde bir veya iki kez bilenmektedirler. Tamburlu yongalama makinesinde bıçakları taşıyan tamburun altındaki elekten dolayı elek çapından büyük olan yongalar, tambur üzerindeki bıçağın çarpma etkisi ile eleğin gözeneklerinden geçmektedirler. Yongalamada dikkat edilecek önemli husus, yongaların eşit büyüklükte olmasıdır. Boyutları birbirinden farklı yongaların pişirme kazanında kalma süreleri içinde pişirme dereceleri de farklı olur. Ufak yongalar fazla pişirilmeden dolayı hemen liflenirken, büyük boyutlu yongalar liflenmeye karşı direnç gösterir. Lif levha yonga boyutları 25 x 20 x 5 mm’dir.

 

10. YONGALARIN DEPOLANMASI (STORING)

 

Yongalama makinesinden sonra yongaları transportörlerle ayrı ayrı çelik veya betondan yapılan silolara alınırlar. Yongaların silolardan boşaltılması şineke, hidrolik boşaltma sistemi veya döner helezon sisteminden herhangi biri ile olmaktadır. Yongaların siloda bekleme süreleri 10-15 günü geçmemelidir. Silolarda depolama üretimin aralıksız yapılamasını ve kontrol altında tutulmasını sağlar.

 

 

 

11.  YONGALARIN ELENMESİ (SCREENINIG)

 

Yonga silolarında depolanan yongalar eleme makinesine gönderilir. Boyut homojenliği elekler yardımı ile sağlanır. En üstteki elekte kalan büyük boyutlu parçalar tekrar yongalanmak üzere gönderilir. En alttaki elekte ise istenilen boyuttaki parçalar yonga levha üretiminde değerlendirilir yada yakıt olarak kullanılır. Orta kattaki elekte ise toplanan yongalar üretimde kullanılır.

 

12. YONGALARIN YIKANMASI (CHIP WASHING)

 

Eleme makinesinde elenen yongalar, aralarında bulunabilecek kum, ufak taş parçaları gibi istenmeyen maddelerden temizlenmek üzere transportör vasıtası ile yonga yıkama makinesine gönderilmektedir. Yongalar yıkanmadığı taktirde, diskler aşınabilmekte ve çalışma süresi kısalmakta, üretimde kullanılan bazı makineleri aşındırmakta ve ağaç işleme makinelerinde bıçakların körelmesine neden olmaktadır. Yıkanan yongaların rutubeti %100’e varmaktadır.

 

13. LİFLENDİRME ÜNİTESİ (DEFIBRATOR – PULPING)

 

Liflendirme ünitesi, pişirme kazanı silosu, pişirme kazanı ve rafinörden oluşmaktadır. Sitemin ana ilkesi odunun kimyasal olarak yaklaşık %30’unu oluşturan ligninin 170-180°C’de 7,5-8 bar basınç altında yumuşatılarak, liflerin mekanik olarak ayrılmasıdır.

 

Pişirme kazanı silosu: Bu silonun görevi pişirme kazanın üzerinde dozajlama görevi yapmak ve yongalara ön buhar vermektir.

 

Pişirme kazanı: Pişirme kazanına giren yongaların rutubeti, diskler üzerindeki segmentlerini fazla ısınmalarına engel olmak için en az %40-60 olmalıdır. %100 rutubetteki yongaların sıcaklık ve basınç etkisi ile lignin yumuşamakta ve mekanik olarak liflendirilmektedir. Yongalar pişirme kazanına alınırken 2-3 bar mantarlaştırıldıktan (sıkıştırıldıktan) sonra pişirme kazanına verilmesini sağlar. Bunun nedeni sıkıştırılan yonganın aniden gevşeyerek buhar ve basınç altında şişmesini sağlamaktır. Kazan içerisinde yongaların homojen bir şekilde pişmesi sağlanır. Yongalar pişirme kazanına 170-180°C sıcaklıkta 7,5-8 bar basınç altında 3-5 dk. doymuş buharla muamele edildikten sonra basınç altında rafinöre gönderilirler. Rafinöre giren yonga rutubetinin %100’e yakın olması liflendirme kalitesini artırmaktadır.

 

Rafinör: Pişirme kazanında sıcaklık ve basınç altında yumuşatılan yongaların liflendirildiği yerdir. Rafinördeki disk açıklığı elde edilecek lifin özelliklerine göre 0,1-0,4 mm arasında değişmektedir. Rafinöre giren yongaların liflendirilmesi 1-2 sn. içinde olup, buharın sıcaklığına ve basıncına göre disk sıcaklığı 140-170°C arasında değişir.

 

14. LİFLERİN TUTKALLANMASI (GLUENING)

 

MDF üretiminde tutkallama iki şekilde yapılamaktadır.

 

1.      Rafinör çıkışında liflerin kurutma tüpüne girerek tutkallanmasıdır.

 

2.      Yonga levha olduğu gibi liflerin kurutulduktan sonra bir tutkallama makinesinde tutkallanmasıdır.

 

Üre formaldehit tutkalı, başka bir bölümde hazırlanan sertleştirici ve diğer katkı maddeleri ile belirli oranlarda karıştırılarak tutkal tankında depolanmaktadır. Hazırlanan tutkal, lif çıkış borusunun iki veya dört yerinden almaçlı olarak eşit oranlarda liflere enjekte edilir. Almaçlı olmasının amacı liflerin homojen olarak tutkallanmasını sağlamaktır.

 

15. LİFLERİN KURUTULMASI (DRYING)

 

Tutkal ve diğer katkı maddeleri katılarak MDF yapımı için uygun hale getirilmiş lifler buhar basıncı yardımı ile kurutucu içine gönderilir. Kurutma ünitesinde lifler sıcak hava akımımı ile hem kurutulmakta hem de kuru lif siklonuna taşınmaktadır. Kurutma sonunda liflerin rutubet oranları %10’a düşmektedir.

 

16. LİF BUNKERİ VE SERME İSTASYONU (FIBER BIN END MATFORMING)

 

MDF taslağı mekanik dökme yada pinomatik olarak yapılmaktadır. Pinomatik sistemde en yaygın kullanılan serme şekillerinden biri pendistor sermedir. Taslak içindeki havayı emmek için bant üzerine düşen liflere bandın altından vakum uygulanmaktadır.

 

Mekanik dökme sisteminde kuru lif siklonunun altından bantlı transportör ile gelen lifler, kaba lif demetlerinden temizlenmek üzere havalı ayırıcıya gelirler. Bu bölümde değişik tiplerde tırmıklar olup, lifleri dağıtma görevi görürler. Üretime uygun olan lifler pinomatik hattan serme bunkerinin üstündeki siklona gelmektedir. Serme bunkeri ara depo görevi yapmakta ve lifleri düzenli olarak serme istasyonuna göndermektedir. Bunkerin çıkış ağzında yükseklik boyunca belirli aralıklarla 45° açıyla yerleştirilmiş tırmıklar bulunur. Tırmıklar kendi eksenleri etrafında dönerken bunker içindeki lif topaklanmaları dağıtmakta ve liflerin bunkerin ağzından serme istasyonuna iletimini sağlamaktadır. Lifler bunkerin ağzından serme bandının üzerinde bulunan serme odasına serbest düşmeye bırakılır.

 

Günümüzde Avrupa ve Amerika’daki birçok MDF fabrikasında lif bunkerinden ve fiber sifterden geçen lifler, yaklaşık 60°C’ye kadar ısıtılan ve buhar enjeksiyonu ile belli bir rutubet derecesine getirilen sıcak hava ile pendistor sermeye taşınmaktadır. Bu işlemin amacı; lifleri belli bir sıcaklık derecesine kadar ısıtarak sıcak presleme süresini kısaltmaktır.

 

17. ÖN PRESLEME (PRECOM PRESSING)

 

Taslak, serme bandı üzerindeki çift taraflı basınç silindirleri arasından geçerken ön presleme işlemine tabii tutulmaktadır. Basınç silindirleri kasnağı sıkıştırarak yan alma işlemi sırasında lif kaybını en aza indirmekte, taslağın sıcak prese kadar zarar görmeden gidebilmesini sağlamakta, sıcak presin kapakları kapanırken oluşan hava akımı ile yüzeydeki liflerin uçmasına engel olmakta ve sıcak pres plakları daha az açılmaktadır. Ön presleme sırasında taslağa herhangi bir sıcaklık uygulanmayıp, basınç 80-140 bar arasında değişir. Taslak, bandın her iki yanında yer alan daire testereler ile standart genişlikte kesilir. Presin girişinde bulunan diğer bir SCALPER, üretime başlamadan önce taslağın ön kısmının kama şeklinde olmasını sağlamaktadır. Taslağın başlangıç kısmının kama şeklinde olmasının iki önemli faydası vardır. Birinci faydası taslağın preslemenin yapıldığı iki çelik bant arasında girebilmesini sağlamasıdır. İkinci faydası, taslak iki çelik bant arasına ilk girdiğinde presin basınç pistonlarını zorlanmasının önlemesidir.

 

 

 

 

18. SICAK PRESLEME (HOT PRESSING)

 

MDF üretiminde sıcak presleme fasılalı ve fasılasız olmak üzere iki şekilde yapılmaktadır. Sıcak preste taslağın levha haline gelmesinde aşağıdaki iki hususun gerçekleşmesi gerekmektedir.    1. Taslağın ön görülen levha kalınlığına kadar sıkıştırılması için gerekli basıncın sağlanması.    2. Taslağın tutkalın sertleşmesi için gerekli sıcaklığa kadar ısıtılmasıdır.

 

Statik presleme – tek katlı ve çok katlı presler: Tek katlı preslerde sadece bir tane levha preslenir. Taslak, metal veya ısıya dayanıklı plastik hızlandırma bandı üzerinde prese taşınmakta ve preslenmektedir. Levha kalınlığı katlar arasına konulan kalınlı tozları veya elektronik olarak çalışan pistonlar yadımı ile sağlanır.

 

Sürekli pres: Sürekli pres sistemi izobarik ve izokorik sistemler olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. MDF, yonga levha üretiminde kullanılan presler izokorik sisteme sahiptir.

 

Mende pres: Bu pres günümüz sürekli preslerin temelini oluşturmaktadır. Mende pres, ince MDF üretimi için çok uygun bir pres tipi olup, dünyanın birçok ülkesinde kullanılmaktadır.

 

19. LİFLERİN KLİMATİZE EDİLMESİ (COOLING)

 

Günümüzde MDF, yonga levha gibi levha ürünlerinde klimatizasyon işlemi 360° dönebilen yıldız soğutucularla yapılamaktadır. 18 mm MDF için klimatizasyon süresi 40-45 dk. iken, 5 mm’den daha ince levhalarda bandın hızı yüksek olduğundan levhalar klimatizasyona alınamamakta ve aralarına çıtalar konarak istifte soğumaya bırakılmaktadır. Eğer klimatizasyon işlemi yapılmazsa levhaların sıcaklığı ortamın sıcaklığından yüksek olduğundan levhada kısa süre içinde deformasyon meydana gelmekte ve levhanın fiziksel ve mekanik özellikleri düşmektedir. Yıldız soğutucudan çıkan levhalar bant üzerinde üst üste birikmekte ve forklift ile yerden 70-80 cm yükseklikte depoda dinlendirmeye alınmaktadır.

 

20. ZIMPARALAMA, BOYUTLANDIRMA VE DEPOLAMA (SANDING, CUT TO SIZE AND STORAGE)

 

Levhalar diğer işlemlere başlamadan önce birkaç günden 15 güne kadar bir süre içinde istif edilerek bekletilir. Bu süre içerisinde levhada daha sonraki sertleşme veya kondisyonlama olarak ifade edilen kimyasal ve fiziksel değişmeler meydana gelir. Burada esas itibariyle meydana gelen en önemli değişmeler rutubet miktarı ve sıcaklığın levhanın her yerinde dengelenmesidir.

 

Zımparalama işleminin ana amacı; levhadaki kalınlık hatalarını gidermek ve mobilya üretiminde üst yüzey işleminden önce düzgün ve az pürüzsüz bir yüzey elde etmektir.

 

MDF levhanın boyutlandırılmasının amacı; önceden standardize edilmiş ölçülere getirmektir. Bu fazlalıklar pres veya daha önceki aşama olan yonga levha yapımından dolayı meydana gelen fazlalıklardır.

 

Zımparalamadan sonra, levhalar yüzeylerine ve enine kesitlere bakılarak sınıflandırılır. Statik preslerde ebatlandırma zımparalamadan önce yapılırken, sürekli preslerde zımparalamadan sonra yapılamaktadır. Sınıflara ayrılan levhalar işaretlenme işlemi yapıldıktan sonra, düzgün bir altlık üzerinde istif edilirler.

 

21. LİF LEVHA ÜRETİM TEKNOLOJİSİ

 

Hammadde Depolama

 

Ön işlem (Buharlama, kabuk soyma)               İnceltme

 


Artıklar                                 Yongalama                           Kaba yongalar

(kabuk, ince materyal)                        Eleme

 


                Yaş Yöntem                          Yarı Kuru Yöntem                             Kuru Yöntem

 

                Lif Üretimi                             Lif Üretimi                                            Lif Üretimi

 


                Su İlavesi                              Kimyasal Madde İlavesi                    Kimyasal Madde İlavesi

 


Konsantrasyon ayarı                         Liflerin Kurutulması                            Liflendirmeden sonra

                                                               Depolama.                                            Kuru boşaltma.

 

Lif su süspansiyon                             Keçe oluşturma                                   İnceltme (Rafinör)

Ayırma, koyulaştırma                         (Tek veya Çok Tabaka)

inceltme.                                                                                                              Depolama

 

Depolama Kimyasal                            Ön pres                                                 Dozajlama

Madde ve tutkal ilavesi                                                                                   

Keçe oluşturma

Keçe oluşturma                                   Boyutlandırma                                    

Ön pres

Keçeden suyun uzaklaştırılması       Yüzeyin nemlendirilmesi   

Yüzeyin nemlendirilmesi

Parafinleme,                                         Sıcak pres, kurutma,                          

boyutlandırma                                     sıkıştırma, yapıştırma.                         Boyutlandırma

 


Keçenin taşınması ve                         Termik işlem                                         Keçe transporttu ve depola.

Prese yerleştirilmesi

                                                                                                                             Sıcak pres, kurutma

Sıcak hava            Sıcak preste                                                                         sıkıştırma, yapıştırma

İle kurutma            kurutma, sıkış

Yapıştırma             tırma, yapış.                                                                        

 


Soğutma                                               Klimatize etme

 


                                               Boyutlandırma, sınıflandırma, depolama

                              

Gözenekli                              Sert veya yarı                       Sert veya orta                      Sert veya orta

Yalıtım                                   sert levhalar                         sert liflevhalar                      sert liflevhalar

Levhaları                               bir yüzü düz                         İki yüzü düz.        

 


                                                               Üst yüzey işlemleri perdahlama, laklama plastik

 madde   ile kaplama, fon kağıdı ile kaplama vs.

 

 

 

 

Tablo:1 Yaş, yarı kuru ve kuru yöntemlerle lif levha üretiminin iş akış şeması

                ( Kollmann et al.  1975).